Prowadzenie dziennika

Notowanie, zapisywanie, organizowanie. To wszystko sprowadza się do jednego – systematyczności i odpowiedzialności. Zapisywanie swoich osiągnięć np. w dzienniku rozwoju może pomóc w dalszej realizacji celów. Oprócz tego może być to również ciekawy w krok w celu zorganizowania swojego życia. Nie wszystko jest takie proste jak się wydaje, bywa również, że coś niezapisanego nam unika albo specjalnie to odkładamy. Zapisując to w notatniku istnieje większa szansa, że wypełnimy nasz cel.